Dobrá organizácia práce a času pri obchodných cestách nie je jednoduchá záležitosť. Okrem potrieb obchodných partnerov či zákazníkov treba zohľadňovať aj ďalšie kritériá, ako sú vhodné poradie, vzdialenosť medzi miestami stretnutí, technickú a časovú náročnosť cestovania, či je potrebné sa medzi stretnutiami vrátiť na stredisko a podobne. To komplikuje plánovanie i rozhodovanie, a navyše k tomu sa pridáva pochopiteľná požiadavka mať čo najnižšie cestovné náklady.

Mobilné aplikácie umožňujú automatizovanie rutinných úkonov, a tiež vyhodnocovanie komplexných kritérií a zložitých výpočtov. Plánovanie stretnutí, automatizované pripomienky a prepojenie s elektronickou navigáciou odbremenia vašich pracovníkov od namáhavých a nudných úkonov, a budú teda môcť využiť svoj čas na dosahovanie stanovených obchodných cieľov. Organizácia práce sa zlepší a náklady budú klesať.

Prípadová štúdia

Distribútor farmaceutických produktov má obchodných reprezentantov, ktorí navštevujú partnerov - lekárov na celom území daného regiónu. Tieto návštevy sú plánované a pravidelne vykonávané, sleduje sa vývoj postoja partnerov k produktom firmy a ochota tieto produkty odporúčať pacientom. Dôležité je pri tom správne plánovanie obchodných ciest s ohľadom na efektívne nakladanie s časom a primerané náklady.

Problém

Reprezentanti firmy si pôvodne plánovali obchodné návštevy sami podľa vlastného uváženia. Nebrali pri tom ohľad na časovú a finančú úspornosť. Manažment firmy predpokladal, že plánovanie a organizáciu práce je možné zoptimalizovať tak, aby sa skrátil čas a znížili cestovné náklady, ale na to by musel s každým reprezentantom cestovať jeden manažér, aby zistil, v čom sú rezervy, a to bolo neefektívne. Nebola tiež žiadna možnosť overovať si, ako dôsledne reprezentanti dodržiavajú pravidelnosť návštev. O postojoch partnerov informovali textovou formou prostredníctvom emailovej správy, čo bolo nejednoznačé. Z poskytnutých informácií nebolo možné systematicky vyhodnocovať vývoj postoja partnerov k produktom firmy a robiť každodenné obchodné rozhodnutia.

Riešenie

Firma si objednala mobilnú aplikáciu. Tá čiastočne automatizovane plánuje návštevy. Prepojenie s navigáciou umožňuje určiť najefektívnejšiu trasu. Eviduje sa skutočná realizácia návštev oproti plánu, automaticky sa zaznamenáva jej zemepisná poloha a trvanie. Reprezentant má informácie o priebehu minulých návštev i o histórii objednávok partnera. Správa o postoji partnera sa podáva podľa presných kritérií. Dáta sú večer odosielané do serverového systému, ktorý bol na mieru vytvorený pre tieto potreby. Systém denne zisťuje, či je nutné začleniť do plánu ciest novú obchodnú návštevu a upozorní na to reprezentanta. Manažment firmy môže v systéme sledovať ukazovatele súvisiace s prácou reprezentantov a to umožňuje rozhodovať sa kvalifikovanejšie.

Výsledok

Manažment firmy považuje využitie mobilnej aplikácie pri práci za kľúčovú súčasť obchodného úspechu:

Je ťažké si predstaviť, že by zložité racionálne plánovanie obchodných ciest po celej krajine a prepočet najvýhodnejších trás robili naši reprezentanti sami. S mobilnou aplikáciou sa tým takmer vôbec nemusia zaoberať. Každý deň si iba skontrolujú plán vygenerovaný systémom a urobia potrebné korekcie, čo nezaberie viac ako 10 minút. Navigácia im ukazuje najvýhodnejšiu trasu k miestu stretnutia s ohľadom na čas a spotrebu paliva. Reprezentanti majú po ruke všetky potrebné informácie, môžu sa sústrediť na komunikáciu s partnermi a manažéri majú vždy aktuálne informácie o činnosti našich pracovníkov i o vývoji postojov našich partnerov.

Späť

Záujem o spoluprácu?

Nechajte nám správu a my vás obratom kontaktujeme

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Ďakujeme! Čoskoro vás kontaktujeme.