Evidovanie dát v teréne býva náročné. Častokrát je potrebné okrem textových informácií zbierať aj obrazovú alebo zvukovú dokumentáciu, rôzne technické údaje ako čas, zemepisnú polohu, rýchlosť a ďalšie, prípadne robiť rôzne zložité výpočty. To všetko môže byť potrebné odosielať na ďalšie spracovanie, podľa možnosti v reálnom čase, pretože v dnešnej dobe sa informácie rýchlo stávajú neaktuálnymi.

Mobilné aplikácie dokážu túto prácu výrazne zjednodušiť. Vaši pracovníci tak strávia menej času rutinnou prácou a viac sa môžu venovať tomu, čo vášmu podnikaniu skutočne prináša zisk.

Prípadová štúdia

Merchandisingová firma zabezpečuje pre svojich zákazníkov ktorí sú dodávateľmi maloobchodných reťazcov, aby bol ich tovar nájdený, prvotne vyložený a neustále dokladaný do regálov podľa starostlivo vopred určených plánogramov.

Na to firma potrebuje zbierať a vyhodnocovať dáta z predajných prevádzok a dokumentovať stav a usporiadanie tovaru v regáloch.

Problém

Pôvodne pracovníci v teréne manuálne zapisovali údaje do papierových dotazníkov a následne ich prepisovali do počítača. Takto zozbierané dáta nakoniec posielali e-mailom na centrálu spolu s fotografiami. Trvalo to dlho, nie vždy sa hlásenie podarilo odoslať v ten istý deň. Zákazníci niekedy potrebovali informácie veľmi rýchlo, ale firma im nevedela vyhovieť. Dáta tiež nemali jednotnú formu, boli v nich chyby alebo boli neúplné, pretože pracovníci niečo zabudli. To tiež komplikovalo a predlžovalo ich pripravenie do podoby potrebnej pre zákazníkov.

Riešenie

Firma si nechala vytvoriť mobilnú aplikáciu na mieru. Tá umožňuje jednoducho evidovať textové informácie a fotografie, zemepisná poloha a čas začiatku i konca úkonu sa zaznamenávajú automaticky. Aplikácia dáta skontroluje a upozorní pracovníka na prípadné chyby. Do informačného systému sa odosielajú v jednotnej forme hneď po ich potvrdení. Reporty pre zákazníkov sú dostupné do niekoľkých minút po zozbieraní dát. Zo systému prúdia informácie o úlohách pre pracovníkov v teréne, vďaka čomu je možné rýchlo reagovať na zmeny.

Výsledok

Vedenie firmy je s výsledkom zaradenia mobilnej aplikácie do systému práce spokojné:

Zber dát v teréne, ktorý vykonávame pre našich zákazníkov, bol zložitý a bolo ťažké dosiahnuť aktuálnosť a potrebnú presnosť. Odkedy máme mobilnú aplikáciu naši pracovníci už nepotrebujú nosiť stohy papierových dotazníkov ani pracne posielať zozbierané dáta a fotografie e-mailom. Potrebujú mať len jedno vrecko na košeli či saku, v ktorom majú smartfón s mobilnou aplikáciou. Niekoľkými dotykmi vložia dáta, urobia fotografie a všetko hneď pošlú do systému. Je to rýchle a robia menej chýb, pretože mobilná aplikácia ich upozorní.

Späť

Záujem o spoluprácu?

Nechajte nám správu a my vás obratom kontaktujeme

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Ďakujeme! Čoskoro vás kontaktujeme.